AddLine("par", "", "OpenFormulae is een gratis programma, waarmee grafieken dynamisch kunnen worden getekend. Dit houdt in dat de waarde van één of meer extra variabelen met behulp van een schuifbalk kan worden ingesteld en de verandering van de grafiek direct wordt getoond. Hierdoor kan men laten zien wat het effect is van een verandering in de waarde van de variabele op het verloop van de grafiek."); $page->AddLine("par", "", "OpenFormulae is ontwikkeld om gebruikt te worden door middelbare scholieren en leraren. Doordat het effect van een verandering van een variabele direct te zien is, kan dit programma een waardevol hulpmiddel zijn bij het uitleggen van onder andere translaties en vermenigvuldigingen van grafieken. Tevens kan het het algemene inzicht in functies en grafieken verhogen en worden enkele van de tekortkomingen van de standaard grafische rekenmachines verholpen."); $page->AddLine("par", "", "Klik in het menu op 'Screenshots' om te zien hoe het programma eruit ziet. Klik op 'Downloads' om het programma en de handleiding te kunnen downloaden."); $page->Display(); ?>